• Groepsfoto

OnderwijsTopTalentPrijs 2017 uitgereikt!

Ruth van Ringelesteijn (Kath. Pabo Zwolle) en Zuzana Molcanova (Fontys Lerarenopleiding Tilburg) hebben de OnderwijsTopTalentPrijs 2017 gewonnen. Bekijk hier de foto's en een videoimpressie.

Hylke Faber

Hanze Hogeschool Groningen, Pedagogische Academie

Er is nog geen lesmethode beschikbaar om leerlingen op de basisschool (groep 7 en 8) te leren programmeren en er zijn geen kerndoelen voor dit vak opgesteld.

Met dit project probeert Hylke Faber inzicht te krijgen in welke ontwerpeisen er gelden voor de beoogde lesmethoden en welke rol de leerkracht hierbij kan spelen. Hij combineert een uitgebreide literatuurstudie met een kwalitatief onderzoek naar het effect van de bestudeerde ontwerpsuggesties. Drie vragen staan centraal: hoe kan een bestaande online Engelstalige programmeercursus aangepast worden om programmeerlessen voor een Nederlandse basisschool te verzorgen, welke leerkrachtvaardigheden spelen een rol bij programmeerlessen en aan welke eisen moet een lesmethode programmeren voldoen?