• Groepsfoto

OnderwijsTopTalentPrijs 2017 uitgereikt!

Ruth van Ringelesteijn (Kath. Pabo Zwolle) en Zuzana Molcanova (Fontys Lerarenopleiding Tilburg) hebben de OnderwijsTopTalentPrijs 2017 gewonnen. Bekijk hier de foto's en een videoimpressie.

Heidi Wolters

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten DBKV, Zwolle

Dit didactisch aanpakplan is erop gericht de creativiteit terug te brengen in het onderwijs en daardoor individuele kinderen en de samenleving als geheel de kans te bieden om het creatieve vermogen te laten groeien.

Kunst leert ons onderzoeken en dat is een vaardigheid die als geen andere de creativiteit bevordert.

De meerwaarde van de verbindende factor van kunst en cultuur wordt op meerdere manieren belicht. Er wordt een inspirerend coachingsprogramma opgezet waarin alle kunstvakken een rol spelen en leerkrachten worden uitgenodigd om deze vakken te verbinden met andere domeinen.

Heid Wolters wil docenten helpen om een creatieve omgeving neer te zetten en nodigt hen uit om samen te werken met kunstenaars, eigen creativiteit in te zetten, nieuwe verbindingen te leggen en samen te werken aan onderwijs dat iedereen laat stralen en groeien. Omdat de kinderen van vandaag de problemen van morgen, overmorgen moeten oplossen!