• Groepsfoto

OnderwijsTopTalentPrijs 2017 uitgereikt!

Ruth van Ringelesteijn (Kath. Pabo Zwolle) en Zuzana Molcanova (Fontys Lerarenopleiding Tilburg) hebben de OnderwijsTopTalentPrijs 2017 gewonnen. Bekijk hier de foto's en een videoimpressie.

Wouter van der Heide, Violi Moonen, Kirsten Oosterom, Myriam Verlinden

TU/e School of Education, Eindhoven

Bij het vak “Bètadidactisch Ontwerpen” krijgen studenten in groepjes een opdracht om onderwijs te ontwikkelen. De opdrachtgevers komen van buiten de universiteit. In dit geval is het een ANW-docent van een vo-school.

Deze vier studenten hebben een lessenserie en lesmateriaal ontworpen over het thema “onderzoeksvaardigheden” voor het vak ANW (algemene natuurwetenschappen) in 4 vwo. In vier lessen leren de leerlingen d.m.v. allerlei actieve werkvormen en samenwerkingsopdrachten hoe ze informatie kunnen opzoeken en beoordelen op betrouwbaarheid en hoe ze goede onderzoeksvragen kunnen opstellen. Tevens leren ze hoe ze een goede enquête kunnen maken en op welke manier ze gegevens statistisch kunnen verwerken.