• Groepsfoto

OnderwijsTopTalentPrijs 2017 uitgereikt!

Ruth van Ringelesteijn (Kath. Pabo Zwolle) en Zuzana Molcanova (Fontys Lerarenopleiding Tilburg) hebben de OnderwijsTopTalentPrijs 2017 gewonnen. Bekijk hier de foto's en een videoimpressie.

Danaë ten Hoedt en Fenne van Os

Hogeschool Utrecht/Universiteit Utrecht (academische pabo)
Ons onderzoek heeft als doel de taakgerichtheid en zelfcontrole tijdens het zelfstandig werken in kaart te brengen.

En hebben de leerkrachten hier wel genoeg inzicht in? Wij hebben de gedragingen van leerlingen uit groep 3 tot en met 8 onderzocht door middel van observaties, vragenlijsten en interviews. Er is een onderzoeksverslag geschreven en een adviesrapport voor de school.

Danaë ten Hoedt