• Groepsfoto

OnderwijsTopTalentPrijs 2017 uitgereikt!

Ruth van Ringelesteijn (Kath. Pabo Zwolle) en Zuzana Molcanova (Fontys Lerarenopleiding Tilburg) hebben de OnderwijsTopTalentPrijs 2017 gewonnen. Bekijk hier de foto's en een videoimpressie.

Marleen de Groot

Stenden Hogeschool Leeuwarden
Onze huidige samenleving verandert op vele vlakken. Dit vraagt om andere vaardigheden: 21st century skills.

Het onderwijs speelt een rol in de ontwikkeling hiervan. Er is alleen nog weinig richting en stimulans. New Pedagogies for Deep Learning heeft benodigde vaardigheden opgesteld, de 6 C’s. In dit onderzoek staan twee vaardigheden centraal. De onderzoeksvraag luidt: Op welke manier kunnen de 21st century skills creativity en character worden gestimuleerd bij de kinderen van groep 4 op de Willem Alexanderschool? Het uiteindelijke product betreft een adviesrapport met mogelijkheden. Door middel van een nulmeting, interviews en literatuurstudie is in kaart gebracht waar de school staat in de ontwikkeling van de vaardigheden.