• Groepsfoto

OnderwijsTopTalentPrijs 2017 uitgereikt!

Ruth van Ringelesteijn (Kath. Pabo Zwolle) en Zuzana Molcanova (Fontys Lerarenopleiding Tilburg) hebben de OnderwijsTopTalentPrijs 2017 gewonnen. Bekijk hier de foto's en een videoimpressie.

Michelle Schoenmaker

Pabo Hogeschool Inholland, Den Haag
Door middel van onderzoek naar verrijkingsonderwijs, meer- en hoogbegaafdheid en onderzoekend en ontwerpend leren heb ik een tweetal handleidingen en werkboeken gemaakt voor de “meerkunners” van groep 7 en 8 van de Jozefschool in De Goorn.

Met deze handleidingen en werkboeken kunnen de leerlingen grotendeels zelfstandig aan de slag met de cycli van onderzoekend en ontwerpend leren. Zij worden op deze manier uitgedaagd om hun denkvaardigheden te vergroten en te ontwikkelen en zich het stapsgewijs werken eigen te maken. Hierdoor wordt hun gevoel van autonomie en eigenaarschap gestimuleerd en de zelfstandigheid bevorderd.