• Groepsfoto

OnderwijsTopTalentPrijs 2017 uitgereikt!

Ruth van Ringelesteijn (Kath. Pabo Zwolle) en Zuzana Molcanova (Fontys Lerarenopleiding Tilburg) hebben de OnderwijsTopTalentPrijs 2017 gewonnen. Bekijk hier de foto's en een videoimpressie.

Vera Bosch en Jade van der Grift

Hogeschool Utrecht/Universiteit Utrecht, ALPO

Vanuit de daltonschool waarop wij werkten, werd de vraag gesteld hoe ze tablets konden toepassen in de kleuterklas, omdat zij niet goed wisten hoe ze dat moesten aanpakken.

 

Wij hebben allereerst gesprekken gevoerd met de betrokken leerkrachten om de wensen, doelen en eisen te bespreken. Vervolgens hebben wij verschillende scholen bezocht om inspiratie op te doen. Uiteindelijk heeft dit ons gebracht bij een ontwerp met QR-codes, welke wij zelf ontwikkeld hebben. De toepassing van dit ontwerp is getest aan de hand van metingen bij de leerlingen en bij de leerkrachten. De taakgerichtheid, het plezier en de mate van samenwerking van de leerlingen is gemeten middels observaties en interviews. De leerkrachten zijn achteraf geïnterviewd over hun ervaringen. Dit alles had tot doel het vormgeven van de 21e eeuwse vaardigheden in de kleuterklas.