• Groepsfoto

OnderwijsTopTalentPrijs 2017 uitgereikt!

Ruth van Ringelesteijn (Kath. Pabo Zwolle) en Zuzana Molcanova (Fontys Lerarenopleiding Tilburg) hebben de OnderwijsTopTalentPrijs 2017 gewonnen. Bekijk hier de foto's en een videoimpressie.

Arianne Ketelaars

Tilburg University, Lerarenopleiding

In mijn leeronderzoek staat de vraag centraal hoe docenten van de economische vakken van mijn stageschool het leerrendement van huiswerk in de pre-examenklassen havo en vwo kunnen verhogen.

Via literatuuronderzoek heb ik beschreven wat de doelen zijn die beoogd kunnen worden met huiswerk en welke voor- en nadelen er aan huiswerk verbonden zijn. De docent kan direct en indirect invloed uitoefenen op het rendement van huiswerk middels zijn/haar beleid ten aanzien van het plannen en nabespreken van huiswerk. Via diepte-interviews met de docenten van de economische vakken en met pre-examenleerlingen is de praktijk aan de theorie getoetst waaruit aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk volgen.