• Groepsfoto

OnderwijsTopTalentPrijs 2017 uitgereikt!

Ruth van Ringelesteijn (Kath. Pabo Zwolle) en Zuzana Molcanova (Fontys Lerarenopleiding Tilburg) hebben de OnderwijsTopTalentPrijs 2017 gewonnen. Bekijk hier de foto's en een videoimpressie.

Danja Zurek

Hogeschool Zuyd Maastricht, FADE
Uit observaties werd mij duidelijk, dat veel leerlingen ongemotiveerd zijn en het blokuur CKV vaak zien als twee uur lang “niksen”. Is er een andere didactische aanpak nodig voor het ervaringsgerichte vak CKV, waar ligt de kern van dit probleem?

Vanuit deze aanleiding startte ik mijn onderzoek, dat gaat over het effect van Methodische Tussentijdse Reflectie tijdens een langdurige CKV- opdracht. De opzet van dit onderzoek was om de lessen van CKV voor de leerlingen (vwo 4) zinvoller en meer betekenisvol te maken. Hierbij ging ik van de veronderstelling uit, dat wanneer leerlingen reflecteren op hun eigen werk en daarbij Methodische Tussentijdse Reflectie toepassen, dit een positief effect zal hebben op de studieprestaties. Uit het onderzoek bleek dat dit inderdaad het geval is: De studieresultaten lieten een verbetering zien ten opzichte van de eigen prestaties en die van de controlegroep.