• Groepsfoto

OnderwijsTopTalentPrijs 2017 uitgereikt!

Ruth van Ringelesteijn (Kath. Pabo Zwolle) en Zuzana Molcanova (Fontys Lerarenopleiding Tilburg) hebben de OnderwijsTopTalentPrijs 2017 gewonnen. Bekijk hier de foto's en een videoimpressie.

Hilke van Nassau, Simone Teuwen, Peter Franssen en Diederik Houtkoop

Eindhoven School of Education (TU/e)
Op basis van een bestaande NLT-module is het project ‘(over)leven buiten aarde’ ontwikkeld op de stageschool. Dit project heeft een vakoverstijgend karakter en onderzoekend leren wordt gestimuleerd.

Men heeft echter nog de wens om in het laatste voorbereidende project de denk- en werkprocessen meer af te stemmen op de activiteiten in de meesterproef. Wij hebben in samenspraak met docent en leerlingen 5 vwo een projectstructuur ontwikkeld die als kapstok kan dienen voor de uitvoering van het project. Het project wordt opgedeeld in vier fasen, waarbij elke fase kenmerkend is voor een stap in het onderzoeksproces. Bij elke stap geven we suggesties voor aansluitende lesmaterialen en werkvormen die de docent kan afstemmen op de behoeften en wensen van de groep en het geheel is verwerkt in een website: www.peterfranssen.wixsite.com/buitenaarde.