• Groepsfoto

OnderwijsTopTalentPrijs 2017 uitgereikt!

Ruth van Ringelesteijn (Kath. Pabo Zwolle) en Zuzana Molcanova (Fontys Lerarenopleiding Tilburg) hebben de OnderwijsTopTalentPrijs 2017 gewonnen. Bekijk hier de foto's en een videoimpressie.

Kathy Westendorp

Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Mijn project binnen het vak Maatschappijleer bestaat uit het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van lessen die gericht zijn op het verbeteren van de argumentatievaardigheden van kader- en basisleerlingen vmbo.

De lessenreeks is ontwikkeld vanuit het vakdidactisch concept dat is gebaseerd op de ideeën van het vakgericht taalonderwijs. Motivatie voor het project komt onder andere voort uit het advies van de Onderwijs Raad: Een eigentijds curriculum.