• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

Update i.v.m. coronacrisis

de OnderwijsTopTalentPrijs  WORDT doorgeschoven naar 2021. 

Het is door de coronacrisis onmogelijk dit jaar de prijs op een goede manier te organiseren. De volgende uitreiking is dan begin oktober 2021 in Amersfoort, Nationale Onderwijsstad. Vragen: kees@nationaleonderwijsweek.nl 

 

Uitreiking OnderwijsTopTalentPrijs 2019

De OnderwijsTopTalentPrijs 2019 is gewonnen door Dieuwke Verkerk, afgestudeerd aan de academische pabo van de VU Amsterdam in samenwerking met Hogeschool Windesheim Zwolle en Bernice d’Anjou van TU/e School of Education Eindhoven. Zij ontvangen de prijs vanwege de hoge kwaliteit van hun afstudeerprojecten en zijn verkozen tot de meest talentvolle jonge leraren van 2019. De prijs werd op 3 oktober uitgereikt in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, door de jury en Fatma Koşer Kaya, wethouder Onderwijs van Amersfoort. Deze stad is verkozen tot Nationaal Onderwijsstad 2020-2021.

Dieuwke Verkerk won de prijs in de categorie basisonderwijs (pabo’s). Als onderdeel van het project ‘Thuis in school’ heeft ze onderzocht hoe pabostudenten worden voorbereid op het samenwerken met ouders op school en waar zij op dit gebied behoefte aan hebben. 

De omgang met ouders is een van de belangrijkste onderdelen van goed onderwijs. Het onderzoek van Dieuwke Verkerk resulteert in concrete adviezen om pabostudenten beter voor te bereiden op de samenwerking met ouders en dit onderwerp te integreren in het curriculum van de pabo. De jury prijst haar zeer gedegen aanpak: ‘Haar suggesties voor aanpassing van het pabocurriculum zijn helder en bruikbaar. Ze heeft een heldere verbinding gevonden tussen theorie en praktijk en daarmee een onderwerp als ‘ouders op school’ opnieuw op de kaart gezet.’

Bernice d’Anjou is de winnaar in het voortgezet onderwijs. Tijdens haar stage als aankomend docent Onderzoeken en Ontwerpen draait ze vrijwel zelfstandig twee brugklassen havo/vwo. Ze heeft een effectieve ‘gesprekstool’, een spel, ontwikkeld om leerlingen te stimuleren actief en zelfstandig te studeren. Haar afstudeeronderzoek was gericht op het verlichten van de mentale last van docenten bij het controleren van werkhouding en resultaten van leerlingen tijdens digitale lessen. De jury is zeer enthousiast: ‘Bernice d’Anjou is een veelzijdige student die een brug weet te slaan tussen theorie en praktijk. De ontwikkelde gesprekstool is een mooi instrument dat door veel docenten gebruikt zou kunnen worden. Het siert haar dat ze naast haar studie ook elders haar betrokkenheid toont, onder meer door haar inzet voor een onderwijsproject in Mozambique.’

Beide winnaars zijn beloond met een bronzen trofee en een bedrag van duizend euro.

De jury toonde zich onder de indruk van het hoge niveau van de in totaal 31 kandidaten.

De jury bestaat dit jaar uit Eppo Bruins, lid Tweede Kamer; Monique Marreveld, hoofdredacteur Didactief; Nora Steenbergen-Penterman, onderwijskundige SLO; Groesjenjka van Beek, docent, winnaar OnderwijsTopTalentPrijs 2018; Fieke van de Velde, toetsdeskundige Cito.

De OnderwijsTopTalentPrijs is een initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP) i.s.m. Cito, SLO, vakblad Didactief, Stichting Nationale Onderwijsweek en Stichting Nationale Onderwijsstad.

Onderwijstoptalentprijs 2019 Uitreiking 02
Onderwijstoptalentprijs 2019 Uitreiking 03
Onderwijstoptalentprijs 2019 Uitreiking 04