• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

Uitreiking OnderwijsTopTalentPrijs

Op 11 oktober reikte Minister Van Engelshoven de OnderwijsTopTalentPrijs uit op het Da Vinci College in Leiden. In totaal 38 studenten dongen mee naar de prijzen. Voor overzicht van de kandidaten, het programma en de jury, zie de uitnodigingskaart.

Anne-Marie Meertens

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten DBKV, Zwolle

Anne-Marie Meertens heeft haar afstudeerstage gelopen bij FleCK, een instelling voor kunsteducatie in Flevoland.

Men vroeg haar een project te maken om creativiteitsontwikkeling bij leerlingen basisonderwijs te stimuleren. Zij stelde zich de vraag: “Stel ik zou carte blanche krijgen om kunst en creativiteitsontwikkeling te koppelen, hoe zou dat er dan uit zien?”

Uitkomst van dit didactisch afstudeerproject is Verdroomgezicht, dat voor Anne-Marie dicht in de buurt komt van haar ideale project. Verdroomgezicht is een project waarin inzichten uit de authentieke kunsteducatie en uit creativiteitsontwikkeling op een organische manier gekoppeld worden aan de lessen kunst in het primair onderwijs.