• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Anne-Marie Meertens

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten DBKV, Zwolle

Anne-Marie Meertens heeft haar afstudeerstage gelopen bij FleCK, een instelling voor kunsteducatie in Flevoland.

Men vroeg haar een project te maken om creativiteitsontwikkeling bij leerlingen basisonderwijs te stimuleren. Zij stelde zich de vraag: “Stel ik zou carte blanche krijgen om kunst en creativiteitsontwikkeling te koppelen, hoe zou dat er dan uit zien?”

Uitkomst van dit didactisch afstudeerproject is Verdroomgezicht, dat voor Anne-Marie dicht in de buurt komt van haar ideale project. Verdroomgezicht is een project waarin inzichten uit de authentieke kunsteducatie en uit creativiteitsontwikkeling op een organische manier gekoppeld worden aan de lessen kunst in het primair onderwijs.