• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

Uitreiking OnderwijsTopTalentPrijs

Op 11 oktober reikte Minister Van Engelshoven de OnderwijsTopTalentPrijs uit op het Da Vinci College in Leiden. In totaal 38 studenten dongen mee naar de prijzen. Voor overzicht van de kandidaten, het programma en de jury, zie de uitnodigingskaart.

Danique Backx

Avans Hogeschool, Breda

In de periode van september 2014 tot en met mei 2015 heeft Danique Backx onderzoek gedaan op haar stageschool naar het thema “samenwerkend leren”.

Samenwerkend leren is een veelgebruikte, populaire onderwijsstrategie in het onderwijs. Toch blijkt het realiseren van samenwerken in de onderwijspraktijk moeilijk en is er in de praktijk van alledag vaak weinig van te zien. Uit het onderzoek is gebleken dat het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden bij kinderen essentieel is om samenwerkend leren binnen de basisschool in te kunnen zetten.