• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Hylke Faber

Hanze Hogeschool Groningen, Pedagogische Academie

Er is nog geen lesmethode beschikbaar om leerlingen op de basisschool (groep 7 en 8) te leren programmeren en er zijn geen kerndoelen voor dit vak opgesteld.

Met dit project probeert Hylke Faber inzicht te krijgen in welke ontwerpeisen er gelden voor de beoogde lesmethoden en welke rol de leerkracht hierbij kan spelen. Hij combineert een uitgebreide literatuurstudie met een kwalitatief onderzoek naar het effect van de bestudeerde ontwerpsuggesties. Drie vragen staan centraal: hoe kan een bestaande online Engelstalige programmeercursus aangepast worden om programmeerlessen voor een Nederlandse basisschool te verzorgen, welke leerkrachtvaardigheden spelen een rol bij programmeerlessen en aan welke eisen moet een lesmethode programmeren voldoen?