• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

Uitreiking OnderwijsTopTalentPrijs

Op 11 oktober reikte Minister Van Engelshoven de OnderwijsTopTalentPrijs uit op het Da Vinci College in Leiden. In totaal 38 studenten dongen mee naar de prijzen. Voor overzicht van de kandidaten, het programma en de jury, zie de uitnodigingskaart.

Hylke Faber

Hanze Hogeschool Groningen, Pedagogische Academie

Er is nog geen lesmethode beschikbaar om leerlingen op de basisschool (groep 7 en 8) te leren programmeren en er zijn geen kerndoelen voor dit vak opgesteld.

Met dit project probeert Hylke Faber inzicht te krijgen in welke ontwerpeisen er gelden voor de beoogde lesmethoden en welke rol de leerkracht hierbij kan spelen. Hij combineert een uitgebreide literatuurstudie met een kwalitatief onderzoek naar het effect van de bestudeerde ontwerpsuggesties. Drie vragen staan centraal: hoe kan een bestaande online Engelstalige programmeercursus aangepast worden om programmeerlessen voor een Nederlandse basisschool te verzorgen, welke leerkrachtvaardigheden spelen een rol bij programmeerlessen en aan welke eisen moet een lesmethode programmeren voldoen?