• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Lisa van den Wildenberg

Fontys Hogeschool Kind & Educatie, Den Bosch

Op haar stageplek heeft Lisa van den Wildenberg onderzocht hoe leerkrachten tablets inzetten binnen de 1-zorgroute en welke opbrengsten en knelpunten zij en hun leerlingen ervaren.

Op basis van een literatuuronderzoek waarin kernbegrippen centraal staan, is een implementatiemodel voor de inzet van tablets ontworpen waaruit een observatieschema ontwikkeld is en interviews opgesteld zijn. Aan de hand van de observaties is gekeken hoe tablets in de praktijk werden ingezet. Door middel van de interviews is gevraagd naar ervaringen van zowel leerkrachten als leerlingen. Uit de resultaten blijkt dat het inzetten van tablets binnen de 1-zorgroute door zowel leerkrachten als leerlingen als prettig ervaren wordt. Het is heel belangrijk dat de school een visie en doelen ontwikkelt over het schoolbreed inzetten van tablets en apps. Zodra hieraan is voldaan, kan gewerkt worden aan de volgende stap: het verbeteren van de infrastructuur binnen de school.