• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Martine Janse de Jonge en Elske Muilenburg

Hogeschool Utrecht, Instituut Theo Thijssen

Begrijpend lezen is een complexe vaardigheid, waar sommige leerlingen moeite mee hebben. Deze leerlingen hebben baat bij interactie en expliciete aandacht voor leesstrategieën.

Rolwisselend onderwijs is een routine waarin beide aspecten terugkomen en de prestatie van leerlingen verbetert. Uit onderzoek bleek echter dat leerkrachten de routine aanpassen, waardoor de effectiviteit vermindert. Aan de hand van interviews met vier leerkrachten werden positieve en negatieve ervaringen met de routine achterhaald. Aan de hand van deze ervaringen hebben Martine Janse de Jonge en Elske Muilenburg een advies opgesteld om de routine beter op de praktijk te laten aansluiten.