• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Reah Santing

Stenden Hogeschool, Pabo Emmen

Met haar scriptie wil Reah Santing de leerkrachten van haar stageschool inzicht geven in de manier waarop zij leerlingen uit groep 8 qua planningsvaardigheden beter kunnen voorbereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Zij heeft enquêtes afgenomen bij twee doelgroepen – leerlingen resp. docenten van basisschool en middelbare school - en daaruit is gebleken dat er winst te behalen valt op de basisschool. Tevens werd duidelijk dat het voortgezet onderwijs werkt met een digitaal plansysteem. Het ingezonden onderzoek/uitwerking/aanbeveling is gebaseerd op deze uitkomsten. De weektaak die gebruikt wordt op de basisschool wordt door middel van een website gedigitaliseerd en de achterkant van deze weektaak wordt uitgebreid op basis van reflectie en evaluatie door de leerlingen.