• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Robin Lemmen

Hogeschool De Kempel, Helmond

De stageschool is een kleine school en heeft te maken met een krimpsituatie. Men werkt daarom met het concept ‘Kansrijke combinatiegroepen’, er wordt lesgegeven aan meerdere leerjaren in een klas.

Er wordt veel van de leerkrachten en de kinderen verwacht. Het onderzoeksverslag van Robin Lemmen bestaat uit twee onderdelen, een onderzoeksdeel en een praktijkdeel. Het onderzoek richt zich op het verbeteren van de zelfregulatie van kinderen in de basisschool door leerkrachten structureel diverse vormen en niveaus van feedback in te laten zetten in onderwijssituaties. De resultaten van dit onderzoek zijn uiteindelijk vertaald in een klein boekje dat leerkrachten helpt bij het verbeteren van hun feedbackvaardigheden. Met dit onderzoek heeft Robin de Onderwijsprijs van het Inspecteur Hermansfonds gewonnen.