• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

Uitreiking OnderwijsTopTalentPrijs

Op 11 oktober reikte Minister Van Engelshoven de OnderwijsTopTalentPrijs uit op het Da Vinci College in Leiden. In totaal 38 studenten dongen mee naar de prijzen. Voor overzicht van de kandidaten, het programma en de jury, zie de uitnodigingskaart.

Robin Lemmen

Hogeschool De Kempel, Helmond

De stageschool is een kleine school en heeft te maken met een krimpsituatie. Men werkt daarom met het concept ‘Kansrijke combinatiegroepen’, er wordt lesgegeven aan meerdere leerjaren in een klas.

Er wordt veel van de leerkrachten en de kinderen verwacht. Het onderzoeksverslag van Robin Lemmen bestaat uit twee onderdelen, een onderzoeksdeel en een praktijkdeel. Het onderzoek richt zich op het verbeteren van de zelfregulatie van kinderen in de basisschool door leerkrachten structureel diverse vormen en niveaus van feedback in te laten zetten in onderwijssituaties. De resultaten van dit onderzoek zijn uiteindelijk vertaald in een klein boekje dat leerkrachten helpt bij het verbeteren van hun feedbackvaardigheden. Met dit onderzoek heeft Robin de Onderwijsprijs van het Inspecteur Hermansfonds gewonnen.