• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

Uitreiking OnderwijsTopTalentPrijs

Op 11 oktober reikte Minister Van Engelshoven de OnderwijsTopTalentPrijs uit op het Da Vinci College in Leiden. In totaal 38 studenten dongen mee naar de prijzen. Voor overzicht van de kandidaten, het programma en de jury, zie de uitnodigingskaart.

Roza Papenborg

Iselinge Hogeschool, Doetinchem

Op de stageschool wordt sinds twee jaar aan teamleren gedaan, een vorm van netwerkleren.

Onder het teamleren vallen de expertgroepen, die een belangrijke rol spelen op onderwijskundig gebied. Zij zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, de onderwijsomgeving en de professionaliteit van de leerkrachten. Deze groepen worden meestal samengesteld op basis van interesse.

Er wordt nauwelijks rekening gehouden met de persoonlijkheid of kwaliteiten van de teamleden of met de rollen die teamleden aannemen in een groep. Dit kan zorgen voor een onevenwichtige samenstelling in de expertgroepen en hierdoor kan het functioneren van die groepen worden belemmerd. Roza Papenborg wil met haar onderzoek aanbevelingen formuleren over de samenstelling en werkwijze van de expertgroepen op school.