• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

Uitreiking OnderwijsTopTalentPrijs

Op 11 oktober reikte Minister Van Engelshoven de OnderwijsTopTalentPrijs uit op het Da Vinci College in Leiden. In totaal 38 studenten dongen mee naar de prijzen. Voor overzicht van de kandidaten, het programma en de jury, zie de uitnodigingskaart.

Gemma Groenewoudt

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten DBKV, Zwolle

De vraag die Gemma Groenewoudt zichzelf heeft gesteld is: ‘Op welke manieren kan creatief denken in het voortgezet onderwijs worden gestimuleerd door middel van lichaamsbeweging?’ Beweging en creativiteit wil ze op verschillende manieren aan elkaar koppelen.

Art on the Move is een leerlijn beeldende vorming voor de onderbouw van havo en vwo. De drie 2-daagse workshops, To collect, It’s happening en Lead the way, stimuleren de leerling om in beweging te komen en op onderzoek uit te gaan in de omgeving in en om school. Deze fysieke activiteit brengt de leerling ergens, maar doet ook iets met zijn hersenen. Het stimuleert creatief denken! Dit laatste komt goed van pas bij de opdrachten die tijdens deze workshops worden uitgevoerd. De omgeving wordt hierbij gebruikt als uitgangspunt voor kunstopdrachten, maar ook als bron van materialen en als tentoonstellingsruimte.