• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Gemma Groenewoudt

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten DBKV, Zwolle

De vraag die Gemma Groenewoudt zichzelf heeft gesteld is: ‘Op welke manieren kan creatief denken in het voortgezet onderwijs worden gestimuleerd door middel van lichaamsbeweging?’ Beweging en creativiteit wil ze op verschillende manieren aan elkaar koppelen.

Art on the Move is een leerlijn beeldende vorming voor de onderbouw van havo en vwo. De drie 2-daagse workshops, To collect, It’s happening en Lead the way, stimuleren de leerling om in beweging te komen en op onderzoek uit te gaan in de omgeving in en om school. Deze fysieke activiteit brengt de leerling ergens, maar doet ook iets met zijn hersenen. Het stimuleert creatief denken! Dit laatste komt goed van pas bij de opdrachten die tijdens deze workshops worden uitgevoerd. De omgeving wordt hierbij gebruikt als uitgangspunt voor kunstopdrachten, maar ook als bron van materialen en als tentoonstellingsruimte.