• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

Uitreiking OnderwijsTopTalentPrijs

Op 11 oktober reikte Minister Van Engelshoven de OnderwijsTopTalentPrijs uit op het Da Vinci College in Leiden. In totaal 38 studenten dongen mee naar de prijzen. Voor overzicht van de kandidaten, het programma en de jury, zie de uitnodigingskaart.

Jeffrey de Jonker

Universiteit van Amsterdam, ILO

Binnen de eerstegraads studie biologie moeten alle studenten een groot ontwerponderzoek uitvoeren. Daarbij ontwerpen zij een lessenserie aan de hand van een probleem of een wens die zij zelf in hun lessen tegenkomen.

De wens van Jeffrey de Jonker was om beter aan te sluiten bij de voorkennis en interesse van leerlingen door gebruik te maken van differentiatie. Daardoor kunnen leerlingen mogelijk meer betekenis geven aan de leerstof, meer succes ervaren, de opdrachten minder saai vinden en iedere les hun leerdoelen behalen. Zijn ontwerphypothese luidde: “Als ik een lessenserie ontwerp volgens het UVAL-model waarbinnen ik differentieer in de begeleiding die individuele leerlingen nodig hebben voor het uitvoeren van ‘hele taken’, dan zal de motivatie van leerlingen voor het verwerken van de leerstof toenemen, zullen leerlingen het gevoel hebben dat er beter wordt aangesloten bij hun basisbehoeften en de mogelijke effecten op het leerresultaat.”