• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

Uitreiking OnderwijsTopTalentPrijs

Op 11 oktober reikte Minister Van Engelshoven de OnderwijsTopTalentPrijs uit op het Da Vinci College in Leiden. In totaal 38 studenten dongen mee naar de prijzen. Voor overzicht van de kandidaten, het programma en de jury, zie de uitnodigingskaart.

Jente Claessen

Universiteit van Amsterdam, ILO

Jente Claessen deed onderzoek naar de problemen die leerlingen ondervinden bij de overstap van informeel naar formeel taalgebruik bij schrijftaken in het Engels.

Daartoe liet zij leerlingen oefenen met het schrijven van formele brieven en leerden zij vocabulaire en formele zinsconstructies. In de lessen bestudeerden de leerlingen formele teksten, schreven zelf formele brieven, hadden een managementvergadering om de beste brieven te kiezen en herschreven uiteindelijk hun eigen werk.

Voor het in een context plaatsen van haar probleemanalyse gebruikte zij probleemspecifieke en relevante literatuur. De lessenreeks die zij vervolgens ontwikkelde, is gebaseerd op didactische strategieën als observerend leren, task-based learning en CLIL (content and lanmguage integrated language learning). De resultaten zijn veelbelovend, maar worden door haar kritisch en relativerend tegen het licht gehouden. Empirisch onderzoek en theorie zijn nauw met elkaar verbonden.