• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Jente Claessen

Universiteit van Amsterdam, ILO

Jente Claessen deed onderzoek naar de problemen die leerlingen ondervinden bij de overstap van informeel naar formeel taalgebruik bij schrijftaken in het Engels.

Daartoe liet zij leerlingen oefenen met het schrijven van formele brieven en leerden zij vocabulaire en formele zinsconstructies. In de lessen bestudeerden de leerlingen formele teksten, schreven zelf formele brieven, hadden een managementvergadering om de beste brieven te kiezen en herschreven uiteindelijk hun eigen werk.

Voor het in een context plaatsen van haar probleemanalyse gebruikte zij probleemspecifieke en relevante literatuur. De lessenreeks die zij vervolgens ontwikkelde, is gebaseerd op didactische strategieën als observerend leren, task-based learning en CLIL (content and lanmguage integrated language learning). De resultaten zijn veelbelovend, maar worden door haar kritisch en relativerend tegen het licht gehouden. Empirisch onderzoek en theorie zijn nauw met elkaar verbonden.