• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Joes Janmaat

TU/e School of Education, Eindhoven

Joes Janmaat heeft meerdere projecten ingestuurd:

Product 1 : betadidactisch ontwerp; ontwerp voor Technasium

Samen met groepsgenoten ontwikkelde Joes Janmaat een O&O opdracht voor het Technasium op de school het Merewade College te Gorinchem. De leerlingen kruipen in de huid van een akoestisch adviseur, waarbij zij het akoestische probleem van de bedrijfskantine van het bedrijf Corbion aanpakken. De leerlingen kregen inzicht in geluidsbeheersing en doorliepen zelfstandig de ontwerpcyclus om tot een ontwerpvoorstel te komen.

Product 2 : afsluitende les wiskunde

Doelstelling van dit project: Op een leuke manier met de vakinhoud bezig zijn; het hoofdstuk herhalen voor de toetsweek. En op een praktische manier de theorie aan het dagelijkse (school)leven koppelen. Leerlingen (brugklas vmbo-t) elkaar laten helpen/uitleggen door in groepjes aan de opdrachten te werken.

Product 3 : portfolio

In dit portfolio beschrijft Joes de ontdekkingstocht naar haar gezicht als ‘juf joes’ en wat daaraan heeft bijgedragen. Wie is juf joes? Wat is haar visie/identiteit? Wat zijn haar sterkte of juist zwakke kanten als docent. En belangrijk, hoe ervaren anderen (collega’s, leerlingen, ouders) haar?

Product 4 : ontwerpproject binnen Talenttraject

Elke les uit de ontwikkelde lessenreeks bestaat uit een klein deel theorie, waarna deze meteen in de praktijk wordt gebracht tijdens de les. De leerlingen hebben in groepjes een eigen ontwerp gemaakt, waarbij ze begeleiding (en feedback) kregen in de te nemen stappen. De derde klas ontwierp voor de HEMA ontwerpwedstrijd en de tweede klas maakte een ontwerp als voorbereiding op de FIRST LEGO LEAGUE (omgang met afval).

Product 5 : verbetering project seksuele voorlichting

‘Het Voorspel’ is een voorlichtingsprogramma dat wordt aangeboden aan alle middelbare scholen in Nederland (de scholen bepalen zelf of ze er gebruik van maken). Het project is gebaseerd op peer education; studenten geneeskunde verzorgen de gastlessen seksuele voorlichting. Tijdens het onderzoek heeft Joes de gastlessen onder de loep genomen en herontworpen, waarbij een extra instructieboekje als eindproduct kan worden gezien (waarin de herstructurering van het programma is opgenomen). Belangrijk is het om aan te geven dat de peer educators naast het extra instructieboekje gebruik maken van een handboek waar de verschillende onderdelen uitgebreid in beschreven worden.