• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Laura Eijpe

Universiteit van Amsterdam, ILO

Laura Eijpe kampte in haar 5vwo-klas met leerlingen die het nut en de relevantie van een gedegen analyse van beeldende kunstwerken niet inzagen. Hun inzet voor dit vakonderdeel was navenant.

Met een variëteit aan werkvormen is ze die houding te lijf gegaan. Heldere leerdoelen formuleren en expliciet maken, de relevantie van deze vaardigheid demonstreren, en ruimte voor eigenheid en keuzevrijheid inbouwen - een van de onderdelen van haar aanpak was leerlingen zelf een expositie te laten organiseren. De keuze van kunstwerken voor die expositie moesten onderbouwd worden, en rond de expositie moest een presentatie worden ontworpen over de betekenis van het kunstwerk. De aanpak van Laura -hierboven heel kort samengevat, haar lessen bevatten meer goed uitgewerkte ideeën- had aantoonbare effecten.