• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

Uitreiking OnderwijsTopTalentPrijs

Op 11 oktober reikte Minister Van Engelshoven de OnderwijsTopTalentPrijs uit op het Da Vinci College in Leiden. In totaal 38 studenten dongen mee naar de prijzen. Voor overzicht van de kandidaten, het programma en de jury, zie de uitnodigingskaart.

Milou Antheunisse

TU/e School of Education, Eindhoven

De belangrijkste doelstelling van dit project is een lessenreeks te ontwikkelen die gebruikt kan worden om havo 3 leerlingen op een leuke, interactieve manier meer te leren over het belang en gebruik van wiskunde in de praktijk.

Voor haar afstudeerscriptie heeft Milou Antheunisse onderzoek gedaan naar het beeld van havo 3 leerlingen, en in het bijzonder de meisjes, van het vak wiskunde. Dit is gedaan met een literatuur- en praktijkonderzoek. Hieruit is gebleken dat leerlingen wiskunde vooral associëren met het vak zelf, terwijl zij, met name meisjes, het belangrijker vinden om op de hoogte te zijn van toepassingen van wiskunde. Ter afsluiting van dit onderzoek is daarom een mogelijke oplossing geboden voor dit probleem: een korte lessenreeks waarin wiskunde in de praktijk centraal staat, zodat leerlingen kennis kunnen maken met toepassingen van wiskunde in de praktijk.