• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Milou Antheunisse

TU/e School of Education, Eindhoven

De belangrijkste doelstelling van dit project is een lessenreeks te ontwikkelen die gebruikt kan worden om havo 3 leerlingen op een leuke, interactieve manier meer te leren over het belang en gebruik van wiskunde in de praktijk.

Voor haar afstudeerscriptie heeft Milou Antheunisse onderzoek gedaan naar het beeld van havo 3 leerlingen, en in het bijzonder de meisjes, van het vak wiskunde. Dit is gedaan met een literatuur- en praktijkonderzoek. Hieruit is gebleken dat leerlingen wiskunde vooral associëren met het vak zelf, terwijl zij, met name meisjes, het belangrijker vinden om op de hoogte te zijn van toepassingen van wiskunde. Ter afsluiting van dit onderzoek is daarom een mogelijke oplossing geboden voor dit probleem: een korte lessenreeks waarin wiskunde in de praktijk centraal staat, zodat leerlingen kennis kunnen maken met toepassingen van wiskunde in de praktijk.