• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Ruben van den Broek

Universiteit van Utrecht, Centrum voor Onderwijs en Leren

Dit project bestaat uit een digitaal onderwijspakket voor het vak economie waarin de theorie van vraag en aanbod volledig wordt uitgelegd aan de hand van interactieve en bewegende vraag- en aanbodsplaatjes.

Het grote voordeel van digitale plaatjes ten opzichte van de statische plaatjes die in leerboeken gebruikt worden, is dat ze een betere voorstelling kunnen geven van de economische werkelijkheid waarin veranderingen en verschuivingen continu plaatsvinden en de uitkomsten daarvan variabel kunnen zijn.  Uit de resultaten van het bijbehorende onderzoek naar de leerprestaties van leerlingen blijkt dat zij door het gebruik van digitale vraag- en aanbodsplaatjes niet alleen de congruentie beter zien tussen de verschillende theorieonderdelen, maar ook dat ze een beter overzicht krijgen over de gehele lesstof rond de theorie van vraag en aanbod.