• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Sanne Deckwitz

Hogeschool van Amsterdam

Sanne Deckwitz heeft onderzocht hoe de geschiedenis van de wiskunde kan worden ingezet in de wiskundeles om leerlingen beter te motiveren.

Op basis van vier motivatiefactoren (procesgeoriënteerde instructie, differentiatie, aansluiting bij de leefwereld van de leerling en samenwerkend leren) heeft zij lesmateriaal over de geschiedenis van de wiskunde ontwikkeld dat gebruikt kan worden bij het behandelen van het metriek stelsel en berekeningen met het getal pi. Het totale lespakket bestaat uit videofragmenten met kijkvragen, vier werkbladen en een kruiswoordpuzzel. De uitslag van de leerlingenenquête alsmede Sanne’s eigen observaties laten zien dat de motivatie van de leerlingen hoog was. In dat opzicht kan het lesmateriaal daadwerkelijk als een voorbeeld worden gezien van hoe de geschiedenis van de wiskunde kan worden ingezet om leerlingen beter te motiveren.