• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

Uitreiking OnderwijsTopTalentPrijs

Op 11 oktober reikte Minister Van Engelshoven de OnderwijsTopTalentPrijs uit op het Da Vinci College in Leiden. In totaal 38 studenten dongen mee naar de prijzen. Voor overzicht van de kandidaten, het programma en de jury, zie de uitnodigingskaart.

Aniek van der Linde & Marieke Scholma

Christelijke Hogeschool Ede
Wij hebben in het kader van een minoronderzoek bekeken welke invloed Engels lezen heeft op de (Engelse) taalvaardigheid van leerlingen.

Wij onderzochten de impact van de Engelse bibliotheek van een basisschool op leerlingen uit groep 4 en 7. Dit om te bekijken welke keuzes er het beste gemaakt kunnen worden als een dergelijk taalproject wordt opgezet.

Aniek van der Linde

Marieke Scholma