• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

Uitreiking OnderwijsTopTalentPrijs

Op 11 oktober reikte Minister Van Engelshoven de OnderwijsTopTalentPrijs uit op het Da Vinci College in Leiden. In totaal 38 studenten dongen mee naar de prijzen. Voor overzicht van de kandidaten, het programma en de jury, zie de uitnodigingskaart.

Danaë ten Hoedt en Fenne van Os

Hogeschool Utrecht/Universiteit Utrecht (academische pabo)
Ons onderzoek heeft als doel de taakgerichtheid en zelfcontrole tijdens het zelfstandig werken in kaart te brengen.

En hebben de leerkrachten hier wel genoeg inzicht in? Wij hebben de gedragingen van leerlingen uit groep 3 tot en met 8 onderzocht door middel van observaties, vragenlijsten en interviews. Er is een onderzoeksverslag geschreven en een adviesrapport voor de school.

Danaë ten Hoedt