• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

Uitreiking OnderwijsTopTalentPrijs

Op 11 oktober reikte Minister Van Engelshoven de OnderwijsTopTalentPrijs uit op het Da Vinci College in Leiden. In totaal 38 studenten dongen mee naar de prijzen. Voor overzicht van de kandidaten, het programma en de jury, zie de uitnodigingskaart.

Dylan Maasen

Hogeschool Windesheim Flevoland te Almere
Door middel van (groeps)interviews heb ik geprobeerd een antwoord te geven op de vraag welke strategie het beste gehanteerd kan worden om te voldoen aan de curriculumeisen van wetenschap en techniek in het basisonderwijs.

Ik heb dit onderzoek gedaan voor OBS de Flierefluiter met een aanpak die het positieve van de school wil waarderen en daar op probeert aan te sluiten.