• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Marleen de Groot

Stenden Hogeschool Leeuwarden
Onze huidige samenleving verandert op vele vlakken. Dit vraagt om andere vaardigheden: 21st century skills.

Het onderwijs speelt een rol in de ontwikkeling hiervan. Er is alleen nog weinig richting en stimulans. New Pedagogies for Deep Learning heeft benodigde vaardigheden opgesteld, de 6 C’s. In dit onderzoek staan twee vaardigheden centraal. De onderzoeksvraag luidt: Op welke manier kunnen de 21st century skills creativity en character worden gestimuleerd bij de kinderen van groep 4 op de Willem Alexanderschool? Het uiteindelijke product betreft een adviesrapport met mogelijkheden. Door middel van een nulmeting, interviews en literatuurstudie is in kaart gebracht waar de school staat in de ontwikkeling van de vaardigheden.