• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

Uitreiking OnderwijsTopTalentPrijs

Op 11 oktober reikte Minister Van Engelshoven de OnderwijsTopTalentPrijs uit op het Da Vinci College in Leiden. In totaal 38 studenten dongen mee naar de prijzen. Voor overzicht van de kandidaten, het programma en de jury, zie de uitnodigingskaart.

Michelle Schoenmaker

Pabo Hogeschool Inholland, Den Haag
Door middel van onderzoek naar verrijkingsonderwijs, meer- en hoogbegaafdheid en onderzoekend en ontwerpend leren heb ik een tweetal handleidingen en werkboeken gemaakt voor de “meerkunners” van groep 7 en 8 van de Jozefschool in De Goorn.

Met deze handleidingen en werkboeken kunnen de leerlingen grotendeels zelfstandig aan de slag met de cycli van onderzoekend en ontwerpend leren. Zij worden op deze manier uitgedaagd om hun denkvaardigheden te vergroten en te ontwikkelen en zich het stapsgewijs werken eigen te maken. Hierdoor wordt hun gevoel van autonomie en eigenaarschap gestimuleerd en de zelfstandigheid bevorderd.