• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Helene de Gier

Fontys Lerarenopleiding Sittard
Deze inzending bevat een aantal vakdidactische producten die ik heb ontwikkeld voor de maatwerkopleiding Nederlands. Hiertoe heb ik een aantal doelstellingen geformuleerd.

Ten eerste wil ik onderwijs maken dat aansluit bij hetgeen leerlingen nu én straks nodig hebben in onze (communicatieve) maatschappij, waarbij er een sterke nadruk ligt op het verwerven van informatievaardigheden en taalvariëteiten. Daarnaast wil ik in mijn didactische ontwerpen (een aantal van) de stellingen van het Manifest Nederlands op school verankeren. Het leren kijken naar, praten over en reflecteren op taal zodat denkvaardigheden worden vergroot, maak ik zichtbaar door veel taalbeschouwelijke elementen in mijn lessenseries te verwerken. Ik wil als professional graag mijn didactisch-creatieve bagage verzwaren. Ik heb geprobeerd om analytisch naar voorkennis, lesdoelen en -kernen, transfermogelijkheden en leerlingkenmerken te kijken, waarbij de lesdoelen steeds afzet worden tegen de beoogde referentieniveaus.