• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

Uitreiking OnderwijsTopTalentPrijs

Op 11 oktober reikte Minister Van Engelshoven de OnderwijsTopTalentPrijs uit op het Da Vinci College in Leiden. In totaal 38 studenten dongen mee naar de prijzen. Voor overzicht van de kandidaten, het programma en de jury, zie de uitnodigingskaart.

Juliana Koetsjarjan

Hogeschool van Amsterdam

De lesmethode ‘Luisteren naar schaamte’ is specifiek ten behoeve van de tweede klas mentoren ontwikkeld als handvat om de autonomie van een verlegen, introverte leerling te bevorderen.

In de lesmethode wordt aandacht besteed aan het innemen van een ‘mindfulle’ houding waarbij er bewustwording plaatst vindt, waardoor er ruimte gecreëerd kan worden waarin niet gelijk naar gevoel wordt gehandeld: het is oké om onzeker te zijn. De lesmethode bevordert hiermee dus de zelfacceptatie van leerlingen. Dat heeft op zijn beurt weer een positieve invloed op zelfwaarde, zelfvertrouwen en daardoor ook op het zelfbeeld waardoor er meer assertief kan worden gereageerd op bepaalde situaties. De lesmethode kan verlegen, introverte leerlingen dus helpen een start te maken bij het opheffen van de belemmeringen die zij tegenkomen bij stress verwekkende gebeurtenissen op school waardoor de zelfredzaamheid – en daarmee de autonomie – van deze leerlingen wordt bevorderd. Daarnaast bereikt de lesmethode verlegen, introverte leerlingen op een veilige manier aangezien zij zelf niet makkelijk naar buiten treden met hun problemen. Hierbij worden begrippen als kwetsbaarheid en schaamte geadresseerd als mogelijke hulpmiddelen om zelfacceptatie te bereiken.