• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Juliana Koetsjarjan

Hogeschool van Amsterdam

De lesmethode ‘Luisteren naar schaamte’ is specifiek ten behoeve van de tweede klas mentoren ontwikkeld als handvat om de autonomie van een verlegen, introverte leerling te bevorderen.

In de lesmethode wordt aandacht besteed aan het innemen van een ‘mindfulle’ houding waarbij er bewustwording plaatst vindt, waardoor er ruimte gecreëerd kan worden waarin niet gelijk naar gevoel wordt gehandeld: het is oké om onzeker te zijn. De lesmethode bevordert hiermee dus de zelfacceptatie van leerlingen. Dat heeft op zijn beurt weer een positieve invloed op zelfwaarde, zelfvertrouwen en daardoor ook op het zelfbeeld waardoor er meer assertief kan worden gereageerd op bepaalde situaties. De lesmethode kan verlegen, introverte leerlingen dus helpen een start te maken bij het opheffen van de belemmeringen die zij tegenkomen bij stress verwekkende gebeurtenissen op school waardoor de zelfredzaamheid – en daarmee de autonomie – van deze leerlingen wordt bevorderd. Daarnaast bereikt de lesmethode verlegen, introverte leerlingen op een veilige manier aangezien zij zelf niet makkelijk naar buiten treden met hun problemen. Hierbij worden begrippen als kwetsbaarheid en schaamte geadresseerd als mogelijke hulpmiddelen om zelfacceptatie te bereiken.