• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Koen Ottenhof

Interfacultaire lerarenopleidingen - Universiteit van Amsterdam
Het ingezonden project bestaat uit een korte beschrijving van de aanloop en het beloop van mijn docentenbestaan tot nu toe – ik ben eerder werkzaam geweest als arts - gevolgd door een uitgebreidere beschrijving van verschillende lessen die ik het afgelopen jaar op het Amsterdams Lyceum gegeven heb en mijn portfolio vormen.

De overkoepelende thema’s die deze lessen verbinden zijn het visualiseren van biologische processen en het zelfstandig exploreren van abstracte onderwerpen door leerlingen.

Ik heb gemerkt dat veel onderwerpen binnen de biologie door hun theoretische karakter door leerlingen als ingewikkeld ervaren worden en slechts in beperkte mate worden gekoppeld aan de ‘echte wereld’ die ze elke dag waarnemen. Ik heb een lessenserie over evolutie ontworpen die gericht is op het zichtbaar maken en simuleren van evolutie in de klas. De leerlingen leren zelf kennis verwerven met zo min mogelijk actieve tussenkomst van de docent. Abstracte en moeilijke begrippen worden op creatieve wijze aan de leerlingen voorgelegd.