• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

Uitreiking OnderwijsTopTalentPrijs

Op 11 oktober reikte Minister Van Engelshoven de OnderwijsTopTalentPrijs uit op het Da Vinci College in Leiden. In totaal 38 studenten dongen mee naar de prijzen. Voor overzicht van de kandidaten, het programma en de jury, zie de uitnodigingskaart.

Allyson Makaaij

HAN Pabo Nijmegen

In mijn project heb ik leerlingen van groep 8 in zeven lessen zeven onbekende voorwerpen aangeboden. Zij kregen de opdracht: ‘’Bedenk zo veel mogelijk verschillende gebruiksmogelijkheden van dit voorwerp.’’

Aan de hand van op wetenschappelijke, internationale literatuur gebaseerde systematische instructie en begeleiding werd het creatief denkvermogen van leerlingen gestimuleerd. Met behulp van Williams’ Taxonomie voor Creatief Denken en de analyseprocedure van de Alternative Uses Test heb ik gekeken of de leerlingen vooruitgang boekten op zowel het cognitief als het gedragsmatig aspect van Williams’ Taxonomie. De leerlingen boekten significante vooruitgang! Van deze succesvolle interventie heb ik een ‘Praktische Gids Creatief Denken’ ontworpen.