• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Allyson Makaaij

HAN Pabo Nijmegen

In mijn project heb ik leerlingen van groep 8 in zeven lessen zeven onbekende voorwerpen aangeboden. Zij kregen de opdracht: ‘’Bedenk zo veel mogelijk verschillende gebruiksmogelijkheden van dit voorwerp.’’

Aan de hand van op wetenschappelijke, internationale literatuur gebaseerde systematische instructie en begeleiding werd het creatief denkvermogen van leerlingen gestimuleerd. Met behulp van Williams’ Taxonomie voor Creatief Denken en de analyseprocedure van de Alternative Uses Test heb ik gekeken of de leerlingen vooruitgang boekten op zowel het cognitief als het gedragsmatig aspect van Williams’ Taxonomie. De leerlingen boekten significante vooruitgang! Van deze succesvolle interventie heb ik een ‘Praktische Gids Creatief Denken’ ontworpen.