• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

Uitreiking OnderwijsTopTalentPrijs

Op 11 oktober reikte Minister Van Engelshoven de OnderwijsTopTalentPrijs uit op het Da Vinci College in Leiden. In totaal 38 studenten dongen mee naar de prijzen. Voor overzicht van de kandidaten, het programma en de jury, zie de uitnodigingskaart.

Lette van Benthum

Hogeschool De Kempel, Helmond

In veel scholen, zo ook op mijn stageschool, is/was er sprake van een lage betekenisvolheid tijdens de rekenlessen. In mijn project heb ik een ontwikkelingsgerichte lesopbouw voor het vakgebied rekenen ontworpen, naar aanleiding van een vooronderzoek.

 

Door deze nieuwe lesopbouw is de motivatie, het eigenaarschap van de leerlingen, maar bovenal de betekenisvolheid in de rekenles toegenomen. De leerlingen hebben weer zin in de rekenles. Dit zal volgens Vermunt & Vermetten (2004) en Jutten (2014) dan ook invloed hebben op de diepteverwerking van de lesstof.
Wat de gebruiksvriendelijkheid van dit ontwerp ten goede komt, is dat leerkrachten hun methode toch als leidraad kunnen blijven gebruiken zonder dat het de betekenisvolheid of ontwikkelingsgerichtheid van de rekenles verstoort.