• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Lette van Benthum

Hogeschool De Kempel, Helmond

In veel scholen, zo ook op mijn stageschool, is/was er sprake van een lage betekenisvolheid tijdens de rekenlessen. In mijn project heb ik een ontwikkelingsgerichte lesopbouw voor het vakgebied rekenen ontworpen, naar aanleiding van een vooronderzoek.

 

Door deze nieuwe lesopbouw is de motivatie, het eigenaarschap van de leerlingen, maar bovenal de betekenisvolheid in de rekenles toegenomen. De leerlingen hebben weer zin in de rekenles. Dit zal volgens Vermunt & Vermetten (2004) en Jutten (2014) dan ook invloed hebben op de diepteverwerking van de lesstof.
Wat de gebruiksvriendelijkheid van dit ontwerp ten goede komt, is dat leerkrachten hun methode toch als leidraad kunnen blijven gebruiken zonder dat het de betekenisvolheid of ontwikkelingsgerichtheid van de rekenles verstoort.