• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Lisanne de Gelder

Universitaire Pabo van Amsterdam

Ik heb een onderzoek gedaan naar starterstrajecten in het basisonderwijs en heb hierbij specifiek aandacht besteed aan wat dergelijke trajecten waardevol kan maken voor de leerkrachten die eraan meedoen.

 

Deze kennis heb ik vervolgens concreet toegepast door het starterstraject van een Amsterdamse stichting voor basisonderwijs onder de loep te nemen aan de hand van een literatuurstudie en een serie interviews met leerkrachten die dit traject gevolgd hebben. Aan de hand van mijn bevindingen heb ik aanbevelingen gedaan waardoor het starterstraject nu meer aan de wensen van de leerkrachten aangepast kan worden.