• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Marlies Geurtsen

Christelijke Hogeschool Ede

In mijn derde jaar PABO volgde ik de minor Adventure Learning. Deze minor is gericht op ontwikkelen van nieuw/aanvullend onderwijs.

 

Centrale dingen die continu terugkwamen waren onderwijs 2032 en de 21-eeuwse vaardigheden. Tijdens mijn stage leerde ik het onderwijsprogramma the Leader in Me van Franklin Covey kennen. Ik heb uiteindelijk voor de laatste gewoonte van Covey gekozen, omdat die het meest centraal lag: ‘Houd de zaag scherp’. Dit betekent kort gezegd kinderen scherp en geconcentreerd houden voor lessen en onderwijssituaties. Mijn project bestaat uit een verslaglegging via het ADDI model en een concreet product waar de leerkrachten mee aan de slag kunnen.