• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Susan Tuerlings

Fontys Hogeschool Kind en Educatie, ’s-Hertogenbosch

Op 17 november 2014 gaf staatssecretaris Dekker de aftrap voor Onderwijs 2032. Vanwege adviesrapport Onderwijs 2032 is mijn stageschool van start gegaan met Onderwijsvernieuwing 3.0 dat onder meer gericht is op eigenaarschap van leerlingen en de veranderende rol van leerkrachten.

Voor het begeleiden van eigenaarschap beschrijven Laevers, Heylen, Maes en Van Gucht een specifieke leerkrachtstijl. Hierdoor ontstond mijn onderzoeksvraag: Welke stappen moeten leerkrachten zetten met betrekking tot het begeleiden van eigenaarschap bij leerlingen? Grosman en Hattie stellen dat feedback geven fundamenteel is voor het aanleren van eigenaarschap. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat winst valt te behalen door het bewuster bezig zijn met het geven van feedback. Aansluitend daarop heb ik een Feedback Hulpwijzer ontworpen.