• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Vera Drechsel

Hogeschool Inholland, pabo Den Haag

Mijn afstudeeronderzoek laat zien dat expertfeedback kan zorgen voor een verbetering van de betrokkenheid van de leerlingen bij het leren.

 

Uit het onderzoek blijkt dat de uitvoering van een aantal, zeer essentiële, leerkrachtcompetenties voor het geven van feedback extra aandacht verdient. Om doelgericht aan de aandachtspunten te werken en bovendien leerkrachten de gewenste ondersteuning te bieden bij het inplannen van feedbackactiviteiten, heb ik een prototype voor een hulpmiddel ontworpen. Het toont de leerkracht wanneer in het lesverloop feedback gegeven moet worden en welk soort feedback op dat moment het meest effectief is. Bovendien reikt het hulpmiddel ideeën en voorbeelden aan om feedback op de juiste wijze te formuleren. Door de bijbehorende ‘Training inzet expertfeedback’ is het hulpmiddel direct toepasbaar.