• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Arianne Ketelaars

Tilburg University, Lerarenopleiding

In mijn leeronderzoek staat de vraag centraal hoe docenten van de economische vakken van mijn stageschool het leerrendement van huiswerk in de pre-examenklassen havo en vwo kunnen verhogen.

Via literatuuronderzoek heb ik beschreven wat de doelen zijn die beoogd kunnen worden met huiswerk en welke voor- en nadelen er aan huiswerk verbonden zijn. De docent kan direct en indirect invloed uitoefenen op het rendement van huiswerk middels zijn/haar beleid ten aanzien van het plannen en nabespreken van huiswerk. Via diepte-interviews met de docenten van de economische vakken en met pre-examenleerlingen is de praktijk aan de theorie getoetst waaruit aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk volgen.