• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

Uitreiking OnderwijsTopTalentPrijs

Op 11 oktober reikte Minister Van Engelshoven de OnderwijsTopTalentPrijs uit op het Da Vinci College in Leiden. In totaal 38 studenten dongen mee naar de prijzen. Voor overzicht van de kandidaten, het programma en de jury, zie de uitnodigingskaart.

Arianne Ketelaars

Tilburg University, Lerarenopleiding

In mijn leeronderzoek staat de vraag centraal hoe docenten van de economische vakken van mijn stageschool het leerrendement van huiswerk in de pre-examenklassen havo en vwo kunnen verhogen.

Via literatuuronderzoek heb ik beschreven wat de doelen zijn die beoogd kunnen worden met huiswerk en welke voor- en nadelen er aan huiswerk verbonden zijn. De docent kan direct en indirect invloed uitoefenen op het rendement van huiswerk middels zijn/haar beleid ten aanzien van het plannen en nabespreken van huiswerk. Via diepte-interviews met de docenten van de economische vakken en met pre-examenleerlingen is de praktijk aan de theorie getoetst waaruit aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk volgen.