• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

Uitreiking OnderwijsTopTalentPrijs

Op 11 oktober reikte Minister Van Engelshoven de OnderwijsTopTalentPrijs uit op het Da Vinci College in Leiden. In totaal 38 studenten dongen mee naar de prijzen. Voor overzicht van de kandidaten, het programma en de jury, zie de uitnodigingskaart.

Celine Teeuwen en Vera Kersemakers

Radbout Docenten Academie, Nijmegen
Tijdens onze stage merkten we dat veel leerlingen (bovenbouw gymnasium) problemen ervoeren met het gebruik van het Pinkster woordenboek Latijn-Nederlands. Leerlingen wisten vaak niet hoe ze uit de vele betekenissen van één Latijns woord de juiste betekenis konden kiezen. Ons hulpmiddel (de Leerboom) biedt leerlingen houvast bij het kiezen van de juiste betekenis van een Latijns woord met veel verschillende betekenissen.

De Leerboom is een gevisualiseerd stappenplan dat leerlingen vragenderwijs naar de juiste woordbetekenis stuurt. Het hulpmiddel is geordend per woordsoort (bijvoorbeeld werkwoord, zelfstandig naamwoord of voegwoord) en is als een echte (appel)boom vormgegeven. Zo heeft de boom wortels, hoofdtakken, zijtakken en blaadjes.