• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Daniëlle Worley

Fontys Lerarenopleiding Sittard

De aanleiding voor dit project was het gebrek aan motivatie onder mijn mbo niveau 4 studenten voor het vak Engels. De studenten waren niet bereid om op te letten of om mee te doen tijdens de Engelse lessen en lieten huis –en leerwerk vaak liggen.

42 mbo-studenten van verschillende technische opleidingen kregen acht weken lang les in beroepsspecifiek Engels. De motivatie voor en na de interventie werd gemeten door middel van een enquête. Aanvullend werden er nog diepte-interviews gehouden om de resultaten van de enquêtes te specificeren. De resultaten indiceren dat het aanbieden van beroepsspecifiek Engels een positieve invloed had op de motivatie van mbo-studenten voor het vak Engels.