• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

Uitreiking OnderwijsTopTalentPrijs

Op 11 oktober reikte Minister Van Engelshoven de OnderwijsTopTalentPrijs uit op het Da Vinci College in Leiden. In totaal 38 studenten dongen mee naar de prijzen. Voor overzicht van de kandidaten, het programma en de jury, zie de uitnodigingskaart.

Daniëlle Worley

Fontys Lerarenopleiding Sittard

De aanleiding voor dit project was het gebrek aan motivatie onder mijn mbo niveau 4 studenten voor het vak Engels. De studenten waren niet bereid om op te letten of om mee te doen tijdens de Engelse lessen en lieten huis –en leerwerk vaak liggen.

42 mbo-studenten van verschillende technische opleidingen kregen acht weken lang les in beroepsspecifiek Engels. De motivatie voor en na de interventie werd gemeten door middel van een enquête. Aanvullend werden er nog diepte-interviews gehouden om de resultaten van de enquêtes te specificeren. De resultaten indiceren dat het aanbieden van beroepsspecifiek Engels een positieve invloed had op de motivatie van mbo-studenten voor het vak Engels.