• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Danja Zurek

Hogeschool Zuyd Maastricht, FADE
Uit observaties werd mij duidelijk, dat veel leerlingen ongemotiveerd zijn en het blokuur CKV vaak zien als twee uur lang “niksen”. Is er een andere didactische aanpak nodig voor het ervaringsgerichte vak CKV, waar ligt de kern van dit probleem?

Vanuit deze aanleiding startte ik mijn onderzoek, dat gaat over het effect van Methodische Tussentijdse Reflectie tijdens een langdurige CKV- opdracht. De opzet van dit onderzoek was om de lessen van CKV voor de leerlingen (vwo 4) zinvoller en meer betekenisvol te maken. Hierbij ging ik van de veronderstelling uit, dat wanneer leerlingen reflecteren op hun eigen werk en daarbij Methodische Tussentijdse Reflectie toepassen, dit een positief effect zal hebben op de studieprestaties. Uit het onderzoek bleek dat dit inderdaad het geval is: De studieresultaten lieten een verbetering zien ten opzichte van de eigen prestaties en die van de controlegroep.