• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Hilke van Nassau, Simone Teuwen, Peter Franssen en Diederik Houtkoop

Eindhoven School of Education (TU/e)
Op basis van een bestaande NLT-module is het project ‘(over)leven buiten aarde’ ontwikkeld op de stageschool. Dit project heeft een vakoverstijgend karakter en onderzoekend leren wordt gestimuleerd.

Men heeft echter nog de wens om in het laatste voorbereidende project de denk- en werkprocessen meer af te stemmen op de activiteiten in de meesterproef. Wij hebben in samenspraak met docent en leerlingen 5 vwo een projectstructuur ontwikkeld die als kapstok kan dienen voor de uitvoering van het project. Het project wordt opgedeeld in vier fasen, waarbij elke fase kenmerkend is voor een stap in het onderzoeksproces. Bij elke stap geven we suggesties voor aansluitende lesmaterialen en werkvormen die de docent kan afstemmen op de behoeften en wensen van de groep en het geheel is verwerkt in een website: www.peterfranssen.wixsite.com/buitenaarde.