• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

Uitreiking OnderwijsTopTalentPrijs

Op 11 oktober reikte Minister Van Engelshoven de OnderwijsTopTalentPrijs uit op het Da Vinci College in Leiden. In totaal 38 studenten dongen mee naar de prijzen. Voor overzicht van de kandidaten, het programma en de jury, zie de uitnodigingskaart.

Hilke van Nassau, Simone Teuwen, Peter Franssen en Diederik Houtkoop

Eindhoven School of Education (TU/e)
Op basis van een bestaande NLT-module is het project ‘(over)leven buiten aarde’ ontwikkeld op de stageschool. Dit project heeft een vakoverstijgend karakter en onderzoekend leren wordt gestimuleerd.

Men heeft echter nog de wens om in het laatste voorbereidende project de denk- en werkprocessen meer af te stemmen op de activiteiten in de meesterproef. Wij hebben in samenspraak met docent en leerlingen 5 vwo een projectstructuur ontwikkeld die als kapstok kan dienen voor de uitvoering van het project. Het project wordt opgedeeld in vier fasen, waarbij elke fase kenmerkend is voor een stap in het onderzoeksproces. Bij elke stap geven we suggesties voor aansluitende lesmaterialen en werkvormen die de docent kan afstemmen op de behoeften en wensen van de groep en het geheel is verwerkt in een website: www.peterfranssen.wixsite.com/buitenaarde.