• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

Uitreiking OnderwijsTopTalentPrijs

Op 11 oktober reikte Minister Van Engelshoven de OnderwijsTopTalentPrijs uit op het Da Vinci College in Leiden. In totaal 38 studenten dongen mee naar de prijzen. Voor overzicht van de kandidaten, het programma en de jury, zie de uitnodigingskaart.

Ilona Koot

Fontys Lerarenopleiding Sittard
Er zijn al decennialang klachten over spelvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het doel van mijn onderzoek is om te achterhalen in hoeverre expliciete morfologische kennis van meerwaarde kan zijn binnen het spellingonderwijs (in aansluiting op bewuste taalvaardigheid uit het Manifest Nederlands op school).

Daartoe heb ik een interventie in 4 havo ontwikkeld die gericht is op het aanbrengen van deze kennis, alsmede op het vergroten van het bijbehorende morfologisch bewustzijn. Het onderzoek volgde een ‘mixed method-opzet’: de spellingvaardigheid is m.b.v. dictees onderzocht en het morfologisch bewustzijn is met behulp van ‘hardopdenkprotocollen’ verkend. Uiteindelijk bleek dat alle leerlingen na de lessenreeks een groter morfologisch bewustzijn ontwikkelen en op langere termijn behouden, terwijl de spellingvaardigheid alleen bij slechte spellers verbetert.