• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Ilona Koot

Fontys Lerarenopleiding Sittard
Er zijn al decennialang klachten over spelvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het doel van mijn onderzoek is om te achterhalen in hoeverre expliciete morfologische kennis van meerwaarde kan zijn binnen het spellingonderwijs (in aansluiting op bewuste taalvaardigheid uit het Manifest Nederlands op school).

Daartoe heb ik een interventie in 4 havo ontwikkeld die gericht is op het aanbrengen van deze kennis, alsmede op het vergroten van het bijbehorende morfologisch bewustzijn. Het onderzoek volgde een ‘mixed method-opzet’: de spellingvaardigheid is m.b.v. dictees onderzocht en het morfologisch bewustzijn is met behulp van ‘hardopdenkprotocollen’ verkend. Uiteindelijk bleek dat alle leerlingen na de lessenreeks een groter morfologisch bewustzijn ontwikkelen en op langere termijn behouden, terwijl de spellingvaardigheid alleen bij slechte spellers verbetert.