• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

Uitreiking OnderwijsTopTalentPrijs

Op 11 oktober reikte Minister Van Engelshoven de OnderwijsTopTalentPrijs uit op het Da Vinci College in Leiden. In totaal 38 studenten dongen mee naar de prijzen. Voor overzicht van de kandidaten, het programma en de jury, zie de uitnodigingskaart.

Jonas Vergeldt

Universiteit van Amsterdam, ILO
Er is de laatste jaren veel te doen om vormen van discriminatie in de multiculturele samenleving en dit is leerlingen op de middelbare school niet ontgaan. Sterker, uit mijn onderzoek blijkt dat ook leerlingen 5 vwo een intolerante mening hebben, zonder hun standpunten te onderbouwen.

Maatschappijweten-schappen heeft in deze lessenserie de oorzaken van discriminatie met leerlingen geanalyseerd en hen laten reflecteren op hun eigen referentiekader. In vijf lessen komen aan de hand van artikelen, beeldmateriaal, activerende werkvormen en wetenschappelijk onderzoek de volgende onderwerpen aan de orde: 1. discriminatie, stereotypering en vooroordelen; 2. universele processen van in- en uitsluiting; 3. framereflectie; 4. Het frame Marokkanenprobleem door een sociaalwetenschappelijke bril bekeken.