• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Jonas Vergeldt

Universiteit van Amsterdam, ILO
Er is de laatste jaren veel te doen om vormen van discriminatie in de multiculturele samenleving en dit is leerlingen op de middelbare school niet ontgaan. Sterker, uit mijn onderzoek blijkt dat ook leerlingen 5 vwo een intolerante mening hebben, zonder hun standpunten te onderbouwen.

Maatschappijweten-schappen heeft in deze lessenserie de oorzaken van discriminatie met leerlingen geanalyseerd en hen laten reflecteren op hun eigen referentiekader. In vijf lessen komen aan de hand van artikelen, beeldmateriaal, activerende werkvormen en wetenschappelijk onderzoek de volgende onderwerpen aan de orde: 1. discriminatie, stereotypering en vooroordelen; 2. universele processen van in- en uitsluiting; 3. framereflectie; 4. Het frame Marokkanenprobleem door een sociaalwetenschappelijke bril bekeken.