• Inop Ottp Slideshow 2
  • OTTP2018 1
  • OTTP2018 2
  • OTTP2018 3

Uitreiking OnderwijsTopTalentPrijs

Op 11 oktober reikte Minister Van Engelshoven de OnderwijsTopTalentPrijs uit op het Da Vinci College in Leiden. In totaal 38 studenten dongen mee naar de prijzen. Voor overzicht van de kandidaten, het programma en de jury, zie de uitnodigingskaart.

Kathy Westendorp

Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Mijn project binnen het vak Maatschappijleer bestaat uit het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van lessen die gericht zijn op het verbeteren van de argumentatievaardigheden van kader- en basisleerlingen vmbo.

De lessenreeks is ontwikkeld vanuit het vakdidactisch concept dat is gebaseerd op de ideeën van het vakgericht taalonderwijs. Motivatie voor het project komt onder andere voort uit het advies van de Onderwijs Raad: Een eigentijds curriculum.