• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Kathy Westendorp

Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Mijn project binnen het vak Maatschappijleer bestaat uit het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van lessen die gericht zijn op het verbeteren van de argumentatievaardigheden van kader- en basisleerlingen vmbo.

De lessenreeks is ontwikkeld vanuit het vakdidactisch concept dat is gebaseerd op de ideeën van het vakgericht taalonderwijs. Motivatie voor het project komt onder andere voort uit het advies van de Onderwijs Raad: Een eigentijds curriculum.